top of page
dots blue_edited_edited.jpg

הדרדרותה של האימפריה העות׳מאנית

   קרא עוד

ההדרדרות החלה מאמצע המאה ה - 16. ההדרדרות התבטאה במספר משורים:

1. ירידה בכוח הצבאי, בעקבות מאבקים ממושכים מול האוסטרים והרוסים.

2. אינפלציה.

3. רמה נמוכה של סולטאנים.

4. ניוון השלטון המרכזי והשלטון המקומי.

השלטון המקומי (פלח):

בעקבות הקשיים הכלכליים והצבאיים השלטון המרכזי באיסטנבול לא יכל לכפות את מרותו על המושלים המקומיים כולל גם את אלו אשר נשלחו לארץ ישראל. כתוצאה מכך הבדווים החלו לפשוט על שטחים רבים בארץ ישראל אשר עשו בשטחים אלו כרצונם. בנוסף, שליטים מקומיים החלו להשתלט על הארץ. 

bottom of page